Close

Absence kvalitního a udržitelného bydlení limituje nejvíc rozvoj našich měst, zaznívalo na konferenci ve Valašských Kloboukách

 

Podnikatelský inkubátor Dům na rohu ve Valašských Kloboukách hostil ve čtvrtek 14.září první ročník unikátní konference, jejímž ústředním tématem bylo udržitelné bydlení. Pestrý program nabídl inspirativní pohled na možnosti ekonomicko-urbanistického rozvoje sídel nejen v České Republice. 

Mezi účastníky akce nechyběli starostové obcí, architekti, stavební projektanti, regionální firmy a developeři anebo studenti se zájmem o soudobé trendy ve výstavbě. Záštitu nad akcí převzal děkan Fakulty stavební VUT v Brně pan prof. Ing. Rostislav Drochytka, Csc., MBA, dr.h.c.

Konference o udržitelném bydlení nemohla začít ničím jiným, než tématem využití brownfieldů. Brownfieldy jsou pro mnoho obcí a měst klíčovými plochami budoucího rozvoje. Často se nacházejí v intravilánu a umožňují tak zahušťování městské zástavby, což jde ruku v ruce s principy udržitelného rozvoje sídel. „Na začátku je ale vždy potřeba zvážit potenciál každé lokality a najít pro ni optimální využití. Podobně jako to udělalo město Valašské Klobouky, když si nechalo zpracovat Ekonomicko-urbanistickou studii svého území. Ta jim pomáhá využít každou plochu co nejefektivněji a najít pro ni vhodného investora či developera. Tento přístup proto rádi uvádíme jako příklad dobré praxe,“ říká Radovan Baloun, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest, která byla partnerem konference Udržitelné bydlení.

Konkrétní příspěvek, jak lze řešit problematiku udržitelného rozvoje obecně na malém městě zazněl v následné prezentaci o přístupu města Valašské Klobouky skrze vlastní zřízenou organizaci Valašskokloboucké podnikatelské centrum, která se dlouhodobě zabývá tématem optimálního ekonomického zhodnocení území.

„Rozvoj Klobouků aktuálně nelimituje nejvíc absence dálnice, ale absence kvalitního bydlení. Chceme udržet mladé lidi, aby neodcházeli nejen do velkých měst, ale také do okolních vesnic, kde chtějí stavět rodinné domy. Přinášejí si tam ale městský způsob života se všemi jeho požadavky. Tento negativní proces suburbanizace pak vede k rozpínání obcí do krajiny, navyšování dopravy, oslabování ekonomické funkce městských center a celkově k životu na periferiích. Proto za základ udržitelné sídelní struktury státu považuji města se statutem ORP (obec s rozšířenou působností), jako jsou právě Valašské Klobouky, kde by se měl rozvíjet bytový fond ve vazbě na využití potenciálu každé lokality,“ říká Petr Kozel, ředitel Valašskoklobouckého podnikatelského centra, které bylo hlavním organizátorem akce.

Jeho snahou bylo přivést na jedno místo odborníky z akademické sféry i z podnikatelského sektoru, aby společně diskutovali nad tím, co znamená udržitelný urbanismus a jak lze společně hledat cesty k jeho dosažení.

Konference také ukázala, že města mají již dnes v rukou řadu efektivních nástrojů, které jim pomáhají při vyjednávání s developery nebo při rozhodování o tom, které plochy zastavit a jak tato investice zatíží městskou pokladnu. Vedle toho ale stále existují systémové bariéry i spousta nových výzev, se kterými je nutné při plánování rozvojových projektů počítat. Jde například o problematiku stavebního zákona, rozpočtové určení daní, nové energetické požadavky na budovy v souvislosti s ESG a adaptací na změny klimatu, ale také demografické a socioekonomické změny ve společnosti.

Zahraniční vhled do problematiky přinesli sousedé z Bratislavy, kde velmi pomáhá forma dialogů, které vedou samotní architekti, a to jak s veřejností, tak s politiky. Cílem je se dosáhnout vždy originální a kvalitní udržitelné infrastruktury pro bydlení s akcentem na zelené prvky a veřejný prostor.

Pozornost byla věnována také dřevostavbám, modulárním stavbám a dalším inovativním způsobům v udržitelné výstavby. Doprovodný program pozval účastníky k prohlídce nové budovy společnosti Kloboucká lesní, která v sobě propojuje potenciál udržitelného stavění s nejmodernějšími technologiemi.

„Trvale udržitelné bydlení není možné bez změny myšlení lidí tzv. restartu myšlení. Nejedná se o technologie, ale o nové úhly pohledů, o nové jednoduché přístupy k našemu životu“, vysvětluje architekt Tomáš Pavlovský, garant konference i bakalářského stupně studia oboru ARC FAST VUT v Brně.

Pilotní první ročník ukázal, že diskuze nad tématem udržitelného rozvoje našich měst je více než potřebná. Organizátoři již uvažují o druhém ročníku, který by se v návaznosti na výsledky konference zaměřil zejména na příspěvky z oblasti minimalistického bydlení v kontextu trvalé udržitelnosti.

 

Příspěvky z konference ke stažení:

1. Baloun Radovan, CzechInvest 

2. Kozel Petr, Klobucký podnikatelský inkubátor

3. Trčka Lukáš, TIC Zlín

4. Fadrný Martin. Frank Bold Advokáti

5. Zeman Vít, Frank Bold Advokáti

6. Pavlovský Tomáš VUT Brno, FAST

7. Kotásková Pavla, MENDELU Brno, LDF

8. Bacová Andrea, STU Bratislava, FAD

9. Kolínský Karel, KOMA Modular

10. Pluskalová Lucie, Roots and Roofs

autorka tiskové zprávy a fotogalerie: Hana Šindelková, CzechInvest

FOTOGALERIE:

Klobucký podnikatelský inkubátor děkuje všem, kteří se akce zúčastnili a přispěli k nastavení vysokého kreditu odborné debaty nad problematikou udržitelného bydlení!

 

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
853