Close

Udržitelný rozvoj nebo ústup? Zlínská konference otevřela diskusi o budoucnosti měst a obcí

Videoreportáž

Co pro města a obce znamená kvalitní urbanismus? Jaké jsou nejnovější trendy a přístupy k rozvoji našich sídel? Jak připravovat strategické projekty s vyžitím plného potenciálu každé lokality? Nejen o těchto tématech byla konference Udržitelný rozvoj měst a obcí, která se uskutečnila 20. června v prostorách Zlínského zámku. 

„Mám radost, že téma udržitelného rozvoje přilákalo desítky účastníku z řad architektů, zástupců obcí i firem. Našim hlavním cílem bylo vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a poukázat na to, jak lze v budoucnu pohlížet na naše města a jak v nich vytvářet místa, kde se bude dobře podnikat i žít,“ říká Lenka Kalužová, ředitelka zlínské kanceláře CzechInvestu, který do programu přinesl téma regenerace brownfieldů. Tyto zanedbané a nevyužité lokality hrají zejména v posledních letech klíčovou roli v rozvoji obcí i v plánech developerů a investorů.

Konference Udržitelný rozvoj měst a obcí navázala na loňský pilotní ročník, který se odehrál ve Valašských Kloboukách. Klobucký podnikatelský inkubátor však letos spojil síly CzechInvestem a společně přizvali k diskuzi celou řadu odborníků na ekonomický rozvoj měst, urbanismus, udržitelné investice a kvalitu veřejného prostoru.

„Chceme inspirovat zástupce měst a obcí, jak mohou co nejlépe hospodařit s územím, které je jim svěřeno. Jak zadávat a vytvářet kvalitní projekty a nenechat si cenná území zabrat průměrným záměrem, který nedokáže plně využít jeho potenciál,“ popisuje cíl konference Petr Kozel, jednatel Klobuckého podnikatelského inkubátoru.

Na význam dobrého zadání v procesu tvorby veřejných projektů se zaměřil hned první z řečníků, kterým byl Jindřich Nový z Kanceláře architekta města Zlína, která se na konferenci podílela z pozice partnera. Ve svém příspěvku se zaměřil na specifikaci zadání zejména její komplexnost a propojení jednotlivých vrstev města. Zdůraznil návrat k podstatě prostorového plánování měst s cílem utváření prostoru pro kvalitní život lidí. KAM kromě jiného nabízí obcím metodickou podporu při přípravě jejich investičních projektů, architektonických soutěží apod.

Partnerem akce bylo i Technologické inovační centrum Zlín, které do programu konference vneslo poněkud méně optimistický, avšak o to důležitější příspěvek zaměřený na sociodemografická data a ukazatele atraktivity regionů. „Jsou to sice smutná čísla, ale čím častěji se o nich budeme bavit, tím snáz najdeme řešení nutná pro blízkou budoucnost. Demografie nám jasně ukazuje, že již nikdy se nenarodí tolik lidí jako v letech minulých, a tak je potřeba uvažovat o tom, jak naložíme s infastrukturou a prostorem, který nám odkázali naši předkové,“ říká Lukáš Trčka, ředitel TIC Zlín. 

 

Novinkou letošního ročníku konference byl diskusní blok se starosty obcí, kteří se vydali cestou kvalitního rozvoje území, a to nejen v bytových projektech. Zástupci obcí Kateřinice, Provodov a Ratíškovice nechali účastníky akce nahlédnout do zákulisí rozhodování a prosazování udržitelných záměrů ve svých obcích. Moderátorské žezlo při diskusi na chvíli převzal Vít Zeman, expert na urbánní ekonomiku z Frank Bold Advokáti. Společně s kolegou Stanislavem Kutáčkem pak ve svých prezentacích municipalitám poradili, jak chytře řídit jejich rozvoj a přilákat kvalitní development a udržitelné investice, které nadměrně nezatíží obecní rozpočet.

V expertním odpoledním bloku zazněly nejpraktičtější příklady z oblasti urbanismu a zhodnocení území. Karel Kolínský z KOMA MODULAR představil zkušenosti a projekty firmy, která je lídrem v modulární výstavbě a Hana Šindelková z CzechInvestu se věnovala brownfieldům. Na závěr pořadatelé zařadili dvě obsahově bohaté přednášky architektů z VUT Brno. Tomáš Pavlovský představil svou vizi urbanismu s důrazem na sociální konotace a komunitní platformy bydlení. Lukáš Kvasnica se věnoval rozvoji měst v kontextu demografického poklesu, s důrazem na transformaci a revitalizaci stávajících sídel.

Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D. Druhý ročník této unikátní akce potvrdil, že pokud chceme tvořit silná, prosperující a funkční města, neobejdeme se bez kvalitních dat ideálně v podobně ekonomicko-urbanistických analýz. Perfektní znalost území je totiž základem pro objektivní rozhodování, plánování a přípravu veřejných projektů. To ve svém příspěvku vyzdvihl také Filip Kučera z UTB ve Zlíně, který se věnujeme výzkumu rozhodování na úrovni municipalit. Nastavení jasných pravidel rozvoje pak zvyšuje potenciál měst a umožňuje realizaci smysluplných investic, které respektují potřeby obyvatel, životní prostředí i ekonomické zájmy municipalit.

Reportáž z konference ke shlédnutí ZDE.

Prezentace z konference k dispozici na vyžádání.

Kontakt: Hana Šindelková, hana.sindelkova@czechinvest.org

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
797