Close

Počet zaměstnanců: 1 jednatel a externí ekonom na základě smlouvy o dílo, 1 pracovník VPP a 1 pracovník z programu Záruky pro mladé ve Zlínském kraji, 1 pracovnice na úklid a prodej zboží ve férovém obchůdku.

 

Náplň práce:

Pronájem kancelářských prostor včetně společenského sálu a počítačové učebny, správa a údržba objektů a venkovních ploch areálu VPC, poskytování služeb pro nájemce v areálu i pro začínající podnikatele mimo areál, spolupráce s odbornými partnery v oblasti podnikání a přenosu dobré praxe, vlastní obchodní činnost, vzdělávací a osvětové aktivity v oblastech udržitelného rozvoje, spravedlivého obchodu a společenské odpovědnosti podniků.


Zajímavé události/úspěchy v roce 2016

Provozní záležitosti

  • V roce 2016 proběhlo odstranění dlouhodobých závad v areálu. Časté výpadky elektřiny se odstranily zvýšením hlavního jističe a rozfázování počítačové učebny. Zaktualizoval se orientační systém v areálu, studna byla vyčištěna a zabezpečena víkem proti odpadkům, byl odstraněn nadbytečný a nebezpečný mobiliář a byl pořízen nový herní prvek na dětské hřiště, byly odstraněny zastaralé nefunkční záhony a plochy byly dosety trávou. Ve spolupráci s místním řezbářem proběhla obnova niky areálu osazením sochy Panny Marie, zmizelé v devadesátých letech 20. století.
  • Zavedli jsme nové služby sdílené kanceláře a virtuálního sídla firmy, změnili jsme ceník pronájmu společných prostor, dokoupilo se 20 židlí pro plnou kapacitu reprezentačního sálu VPC. Infopanel v areálu přešel pod vlastní administraci, byl zprovozněn kamerový systém areálu se záznamem. Byl zprovozněn nový funkční web a nakoupena doména pro komunikaci „inkubatorvk.cz“.
  • Dále byla pořízena mobilní klimatizace pro 2. patro objektu H a byla poskytnuta síť wifi zdarma pro všechny návštěvníky areálu VPC.
  • Byla zpracována směrnice o de-minimis, bylo provedeno dotazníkové šetření spokojenosti pro nájemce prostor ve VPC a připraven nový inkubační balíček služeb.
  • V rámci optimalizace financování VPC byly uzavřeny dodatky mezi městem a VPC k mandátní smlouvě a ke smlouvě o investorství, na základě kterých se nastavilo financování v souladu s dotačními podmínkami.

Zprovoznění inkubačních balíčků pro firmy v areálu VPC na bázi předávané hodnoty

Hlavním počinem roku 2016 bylo však zprovoznění inkubačních balíčků služeb pro firmy v areálu VPC, na základě kterých VPC předává hodnotu dotace konečným uživatelům, tudíž nájemcům prostor a plní tak základní podmínku dotačního titulu. To je základní předpoklad pro to, aby se po ukončení projektu nemusela dotace vracet zpět. V inkubačním balíčku pro rok 2016 se podařilo zajistit následující aktivity a služby: zprovoznit elektronickou zabezpečovací signalizaci všech prostor v areálu, nabídnout vzdělávací modul pro školení na dálku „e-learning“, zajistit právní poradnu, pořídit virtuální prohlídky kanceláří či nabídnout služby plotter centra.

Rozvojové aktivity s business partnery

V roce 2016 navázalo VPC odbornou spolupráci s partnery k naplňování poslání, že chce být organizací pro začínající podnikání a přenos dobré praxe do oblasti Valašskokloboucka. Mezi nejvýznamnější partnery patří bezesporu Technologické inovační centrum Zlín (TIC Zlín), se kterým jsme nyní aktivními členy Asociace Inovační infrastruktura Zlínského kraje. S TIC Zlín jsme uspořádali seminář pro střední školy k soutěži Můj 1. milion a konzultovali jsme několik startupů v rámci města i kraje. Dále jsme v participaci na tvorbě krajského startup katalogu firem, kam se podařilo umístit dvě firmy z Valašských Klobouk.

seminar

Seminář pro začínající podnikatele na místním gymnáziu

Další významný partner je CzechInvest, se kterým jsme navázali spolupráci i na základě zadání od občanů a podnikatelů vzešlého z fóra Zdravého města Valašské Klobouky. Uspořádali jsme společně seminář pro podnikatele a firmy ve VPC na téma nové možnosti podpory podnikání a nástroje CzechInvestu pro rozvoj podnikání. Dále jsme uspořádali akci ke společenské odpovědnosti podniků – Business Dinner, kde jsme oceňovali 4 kategorie firem a podnikatelů z regionu Valašskokloboucka.

dinner

Business Dinner – ocenění podnikatelů

Akce proběhla pod hlavičkou Národního týdne podnikání v ČR, který pořádá další partner – ELAI – European Leadership Akademic Institut Prague. S tímto partnerem jsme se zapojili i do národní kampaně Týden inovací, kdy jsme uspořádali seminář k elektromobilitě se zkušebními jízdami v elektromobilu Tesla model S. Právě téma elektromobility a čisté městské infrastruktury s nízkouhlíkovou stopou je velkým tématem konceptu smart cities, který VPC realizuje v rámci svých možností technologických inovací.

VÍTE, ŽE: Důležitým partnerem VPC je též akademický sektor? V roce 2016 společnost spolupracovala se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a se Západočeskou univerzitou v Plzni. Na obou školách bylo studentům zadáno semestrální téma, a to „Venkovní kavárenský PC a USB stolek pro potřeby VPC“. Realizace by měla proběhnout v roce 2017.

V roce 2016 doputovalo do areálu VPC také dřívější studentské dílo na téma design v pohybu, kdy byl zpracován funkční prototyp tzv. odrážedla – hojdačky, viz. foto níže.

hojdacka

Studentská práce STU

Prezentace VPC a města navenek

Pro město Valašské Klobouky jsme metodickým partnerem pro realizaci mezinárodní kampaně Fairtradová města a mezinárodního programu OSN Zdravé město.

V rámci těchto aktivit byla ustanovena řídící skupina fairtradového města Valašské Klobouky, byl otevřen férový obchůdek v sále VPC a postupně byla naplněna všechna kritéria pro udělení titulu Fairtradové město. Předtím bylo VPC vybráno k prezentaci svého příkladu dobré praxe v šíření osvěty a prodeje fair trade zboží na Národní Fairtradové konferenci v Praze dne 10. 11. 2016.

ftsnidan

Férová snídaně s výstavou o spravedlivém obchodě – čili fair trade.

V projektu Zdravé město byl zase příklad dobré praxe v propojení VPC a města Valašské Klobouky prezentován na Celostátní konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR v Praze dne 1. 12. 2016.

S městem jsme spolupracovali na fóru a na veřejném projednání obnovy náměstí. Spolupracovali jsme na příkladu podpory začínajících podnikatelů a osvěty k začátku podnikání v našem městě rubrikou ve zpravodaji o začínajících klobouckých podnikatelích. V sále jsme pak uspořádali 1. startup v oblasti kreativního průmyslu se studentkami střední umělecké školy ve Valašském Meziříčí. Na kulturních a prodejních akcích města jsme v roce 2016 zajišťovali Férovou kavárnu.

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
655