Close

Naše desatero pro rozvoj Vašeho podnikání:

 

  1. Pronájem nebytových (kancelářských) prostor včetně virtuálního sídla firmy

  2. Pronájem reprezentačního sálu, PC učebny a sdílené kanceláře

  3. Poskytování business balíčků firmám sídlícím v areálu VPC v rámci projektu podnikatelského inkubátoru

  4. Poskytování služeb centra a copy centra

  5. Osvěta a prodej zboží ze spravedlivého obchodu neboli Fair trade

  6. Začínáme vaše podnikání včetně zajištění podpory odborných partnerů

  7. Rozvíjíme vaše podnikání zprostředkováním služeb vědecko-technologického parku a centra pro transfer technologií

  8. Spolupráce s podnikateli a šíření osvěty k firemní filantropii a společenské odpovědnosti podniků

  9. Zajištění odborné spolupráce s univerzitami a odbornými institucemi

  10. Propagace místních začínajících podnikatelů a jejich příběhů na webu ,,Místní ekonomika,,


Informace ke zpracování osobních údajů

* Osobní údaje nezbytné pro vznik smlouvy, kterou mezi sebou uzavíráme na základě objednávky našich služeb, zpracováváme pouze pro plnění této smlouvy – tedy pro sepsání právních dokumentů a podání, poradenství a posléze pro fakturaci. Obvykle jde o Vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu a dále někdy také další specifické informace potřebné ke splnění účelu našeho smluvního vztahu.

* Tyto údaje jsou bezpečně uloženy po dobu trvání našeho smluvního vztahu a poté jsou archivovány po dobu 3 měsíců.

* Osobní údaje nebudou předány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám s výjimkou externí účetní kanceláře, která je použije pro splnění zákonem stanovených povinností pro vedení účetnictví.

* Máte právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s Nařízením EU na ochranu osobních údajů. Své případné stížnosti na zpracování osobních údajů můžete směřovat k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ochrana spotřebitelů

Informace pro zákazníky, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název společnosti: Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.
IČ: 27751422
Plátce DPH: ano
Sídlo: Masarykovo nám. 103, 766 01 Valašské Klobouky Kontaktní e-mail: petr.kozel@vpcsro.eu Kontaktní telefonní číslo: + 420 605 701 120 Poskytované služby: pronájem prostor, služba copy centra, férový obchůdek Způsob stanovení ceny: ceník / dohodou Způsob platby odměny a nákladů: v hotovosti, bankovním převodem Práva klienta z případného vadného plnění: služba poskytnuta zdarma

Zákazník svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Žádost uplatnění práv subjektu údajů

Odpověď na žádost uplatnění práv subjektu údajů

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
639