Close

V areálu podnikatelského inkubátoru se uvolnila kancelář ve vchodu G. Zájemci o ni se mohou hlásit do 22.4.22

Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v areálu VPC s.r.o., ve stavebním objektu SO2, vchod G, v 1. patře (vchod z ulice Smetanova).
Pronajímatel – Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o., je výlučným vlastníkem stavebního komplexu budov Valašskoklobouckého podnikatelského centra skládajícího se ze tří stavebních objektů s označením SO1, SO2 a SO3, v nichž jsou umístěny jednotlivé nebytové prostory určené k pronájmu podnikatelským subjektům, zapsáno na LV č. 3270 pro kat. úz. a obec Valašské Klobouky, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Valašské Klobouky.
Předmětem pronájmu je konkrétní nebytový prostor kanceláře G3 umístěný v 1. patře stavebního objektu SO2 nemovitosti čp. Masarykovo náměstí 103 – hlavní vchod s označením „G“, který je blíže označen v příloze č. 1 této smlouvy jako její nedílné součásti. Jedná se o prostory s číselným označením 2.4 kancelář. Tyto nebytové prostory jsou o výměře 29,5 m2 hlavní plochy a 2,96 m2 vedlejší plochy.
Předmětem výběrového řízení je pronájem kanceláře 2.4.
Zájemci o prostory musejí sepsat podnikatelský záměr k využití této prostory atraktivním podnikatelským záměrem v rozsahu minimálně 2 stran formátu A4. Takovýto podnikatelský záměr zasílejte do 22. 04. 2022 na adresu Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o., Masarykovo nám. 103, 755 01; nebo na e-mail: petr.kozel@vpcsro.eu. V případě, že do tohoto termínu nebude znám nový nájemce, prodlužuje se termín výběrového řízení až do obsazení tohoto prostoru vhodným zájemcem.
Cena nájmu je stanovena znaleckým posudkem. Cena určené k dlouhodobému pronájmu je stanovena na 1 100 Kč/m2/rok u hlavní plochy a 500 Kč/m2/rok u vedlejších ploch.
Celkem tedy představuje cena měsíčního nájmu za kancelář částku 3 421 Kč měsíčně.
Podmínkou pronájmu kanceláře je bezúhonnost a čistý trestní rejstřík. Žadatel o kancelář musí být plátcem DPH.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z obdržených nabídek.
Bližší informace k výše uvedenému záměru mohou být poskytnuty u vedení VPC s.r.o. ve Valašských Kloboukách, Masarykovo náměstí 103, u jednatele Ing. Petra Kozla, kancelář v 1. p., vchod A.
V případě požadavku o konzultaci si sjednejte osobní schůzku na telefonu 605 701 120.

Ve Valašských Kloboukách dne 21.3. 2022

Zpracoval: Ing. Petr Kozel, jednatel VPC s.r.o.

Příloha č.1: Půdorys SO 2, 2 NP

pudorys_II_NP

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
833