Close

Minulý týden proběhly první Technodays neboli Klobucké dny vědy a techniky

V rámci národní kampaně Týden inovací v ČR uspořádalo Valašskokloboucké podnikatelské centrum spolu s partnery první Klobucké dny vědy a techniky (24. – 26. 5. 2017)

 

Během kampaně se žáci vybraných ročníků měli možnost nechat nadchnout vědou a technikou ve vědeckotechnickém parku Experimentárium v Otrokovicích, navštívit průmyslové podniky Groz-Beckert ve Valašských Kloboukách a CEBES v Brumově-Bylnici, stejné podniky navštívili recipročně i žáci brumovské základní školy a v pátek proběhl hlavní den kampaně na téma Legorobotiky, kdy se žáci mohli seznámit s tím, co to Legorobotika je, jak funguje a vybraná část 10 studentů technicky zdatnějších si v samostatném semináři vyzkoušeli i programování sestavených legorobotů.

Odborný lektor Mgr. Miroslav Pienčak ze Žiliny završil tento den diskuzí s pedagogy na téma jak učit Legorobotiku formou kroužku na školách.

  • Postřeh z akce z pohledu města:

„Smyslem celé akce bylo propagovat technické obory pro žáky místní základní školy, které jsou perspektivní vzhledem k uplatnění na trhu práce, nicméně málo žádané od studentů, takže dochází k deficitu technicky vzdělaných pracovníků ve firmách a firmy se nemohou dále rozvíjet, což je problém i pro samotný udržitelný rozvoj celého našeho města,“ podotkla starostka města Eliška Olšáková.

  • Komentář k akci z pohledu základní školy:

„V posledních několika letech čím dál častěji slyšíme stesky vedení průmyslových podniků v okolí, že se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Podobně si stěžují také ředitelé středních technických škol a průmyslovek, protože žáky technické obory moc nelákají a učňovské obory už vůbec ne. Proto se snažíme naše žáky nadchnout pro práci v dílnách a pro přírodovědné a technické vzdělávání. Ve své profesní praxi jsem měl možnost vidět, jak funguje technické vzdělávání na základních školách v Evropě, např. ve Finsku, kde žáci už na prvním stupni mají daleko větší možnosti technického vzdělávání než v ČR. Mají k tomu samozřejmě i adekvátní technické vybavení a dílny ve svých školách. Proto se snaží naše ZŠ v posledních letech také takové zázemí pro své žáky opět vybudovat,“ podotkl ředitel místní ZŠ Karel Ptáček.

  • Statistika akce a další výhled z pohledu podnikatelského inkubátoru:

„Celkem se během kampaně podařilo technickými obory zasáhnout cca 250 žáků, na podzim pak plánujeme další rozvojovou akci, kterou bude veletrh zaměstnanosti, kde se potkají místní firmy s technicky zaměřenými středními školami a žáky ze základních škol,“ uvedl Petr Kozel z VPC s.r.o.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum děkuje všem partnerům akce za výbornou spolupráci a těší se na další společné rozvojové aktivity.

Vydal Ing. Petr Kozel, jednatel VPC s.r.o.

 

img_2132 img_2131 img_2130 img_2128 img_2127 img_2125 img_2124 img_2123 img_2122 img_2121 img_2120 img_2119 img_2084 img_2083 img_2078 img_2069 img_2068 img_2067 img_2061 img_2045 img_2044 img_2027 img_2000 img_1986 img_1975 img_1966 img_1953 img_1941 img_1939

 

Business Dinner

význační valašskokloboučtí podnikatelé převzali ocenění

V daných kategoriích prvního ročníku soutěže lidé podpořili největším počtem nominací Andreu Němečkovou, Milana Zvonka, Emila Zůbka a společnost Kloboucká lesní. Ceny byly předány na akci Business Dinner.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Město Valašské Klobouky ve spolupráci s Valašskoklobouckým podnikatelským centrem a agenturou CzechInvest poprvé ocenilo významné místní podnikatele. Do soutěže veřejnost nominovala více než 40 kandidátů. Vítězství podpořené největším množstvím hlasů náleželo v dané kategorii Andree Němečkové, Milanu Zvonkovi, Emilu Zůbkovi a společnosti Kloboucká lesní. Ocenění bylo předáno na společenské akci Business Dinner v úterý 15. listopadu v reprezentačním sále podnikatelského inkubátoru.

 „Město Valašské Klobouky chce tímto způsobem vyjádřit uznání a poděkování podnikatelům, kteří svou činností přispívají k prosperitě našeho města i regionu a také značnou měrou ovlivňují zaměstnanost. Spolupodílí se tak na utváření dobrého místa k životu, kterým Valašské Klobouky bezesporu jsou,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.

Ocenění převzali:

v kategorii Začínající podnikatel                                 Andrea Němečková (Šicí dílna Andy)

v kategorii Živnostník roku                                         Milan Zvonek (Zvonek-sport Valašské Klobouky)

v kategorii Firemní filantropie                                    Kloboucká lesní, s. r. o.

v kategorii Osobnost podnikatelského sektoru         Emil Zůbek (Chemické výrobní družstvo Důbrava)

Význační představitelé podnikatelského sektoru byli obdarováni originálními grafickými listy s jejich titulem pro rok 2016. Přijali také hodnotné dary od agentury CzechInvest, mezi nimiž nechyběl ani mediální prostor pro propagaci jejich podnikání. Ostatní nominovaní obdrželi pamětní listy s poděkováním.

„Valašskokloboucké podnikatelské centrum se coby agentura na podporu inovací a přenosu metod kvality a dobré praxe do oblasti Valašskokloboucka letos poprvé zapojilo do národní kampaně Týden podnikání ČR. V jejím rámci také uspořádalo spolu s městem Valašské Klobouky a agenturou CzechInvest akci Business Dinner. Smyslem bylo zaměřit se na koncept kvality v podnikatelském prostředí, který se celosvětově rozvinul jako společenská zodpovědnost podniků, a ocenit kvalitní a společensky odpovědné firmy z Valašskokloboucka,“ uvedl Petr Kozel, jednatel Valašskoklobouckého podnikatelského centra.

Akce Business Dinner podnikatele v pracovní části pozvala na workshop s ředitelem regionální kanceláře CzechInvest Lukášem Trčkou na téma lokálního ekonomického rozvoje a podpory podnikání. Příspěvek o aktuálním stavu výstavby dálnice D49 přednesl plénu ředitel zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek. V neformální části večera se přítomní mohli zúčastnit řízené ochutnávky vín se sommelierem a také se zaposlouchat do hudebního doprovodu Tria Con Amore.

Lenka Zvonková

Video z akce:

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
703