Close

Finanční podpora státu pro podnikatele v boji proti koronaviru

Programy pro malé a střední podnikatele

Technologie COVID-19 (OP PIK)

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 0,25 – 20 mil. Kč
Celkový rozpočet programu: 300 mil. Kč
Forma podpory: dotace, OPPIK
Příjem žádostí: 27. 4. 2020 – 29. 5. 2020
Poskytující subjekt: API, MPO
Způsobilé výdaje: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení (i SW) z oblasti zdravotnických prostředků pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce.

The Country for the Future –2. výzva – zaměření COVID-19

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 25 mil. Kč
Celkový rozpočet programu: 300 mil. Kč
Forma podpory: dotace
Příjem žádostí: 3. 4. 2020 – 15. 5. 2020
Zahájení projektu: 4. 4. 2020 – 1. 9. 2020 (projekt nesmí být zahájen dříve než den po podání žádosti)
Poskytující subjekt: MPO
Způsobilé výdaje: Převážně neinvestiční výdaje spojené se zaváděním nových nebo inovovaných výrobních postupů nebo organizačních (procesních) změn v podnicích, a to v definovaných tematických oblastech souvisejících s překonáváním následků epidemie SARS-COV-2.

Inovační vouchery – Výzva V.

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 50 000 – 999 999 Kč
Celkový rozpočet programu: 50 mil. Kč
Forma podpory: dotace
Příjem žádostí: 17. 4. 2020
Poskytující subjekt: API, MPO
Způsobilé výdaje: Výdaje na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb zaměřených na
měření, diagnostiku, testování, zkoušky a certifikování inovovaných výrobků a služeb, na návrh unikátních konstrukčních řešení a nových typů zařízení nebo na modelování a simulaci procesů, dějů, systémů, provozů, apod.

Proof of Concept – Výzva III.

Kdo může žádat: MSP
Kolik může projekt získat: 300 tis. – 10 mil. Kč
Celkový rozpočet programu: 200 mil. Kč
Forma podpory: dotace, OPPIK
Příjem žádostí: 29. 11. 2019 – 20. 4. 2020
Poskytující subjekt: API, MPO
Způsobilé výdaje: Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv, studie proveditelnosti, náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Programy pro malé, střední a velké podnikatele

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Kdo může žádat: podnikatel podle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Kolik může projekt získat: až 5 mil. Kč
Celkový rozpočet programu: 200 mil. Kč
Forma podpory: dotace, státní rozpočet
Příjem žádostí: od 2. 4. 2020
Poskytující subjekt: MPO
Způsobilé výdaje: Podpora pro poslední fázi vývoje a rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19.
3 typy aktivit:
a) Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů,
b) Podpora pro poslední fázi vývoje a rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských a nemedicínských,
c) Podpora pro zcela nové technologie (startup, hackathon).

Legenda
MSP = Malý a střední podnik
MP = Malý podnik
MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu
API = Agentura pro podnikání a inovace
TA ČR = Technologická agentura České republiky
ČMZRB = Českomoravská záruční a rozvojová banka

Podporu vašeho podnikání s vámi rádi zkonzultují pověření specialisté z Odboru financování investic na emailové adrese pobidky@czechinvest.org.

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
741