Close

Minulý týden proběhly první Technodays neboli Klobucké dny vědy a techniky

V rámci národní kampaně Týden inovací v ČR uspořádalo Valašskokloboucké podnikatelské centrum spolu s partnery první Klobucké dny vědy a techniky (24. – 26. 5. 2017)

 

Během kampaně se žáci vybraných ročníků měli možnost nechat nadchnout vědou a technikou ve vědeckotechnickém parku Experimentárium v Otrokovicích, navštívit průmyslové podniky Groz-Beckert ve Valašských Kloboukách a CEBES v Brumově-Bylnici, stejné podniky navštívili recipročně i žáci brumovské základní školy a v pátek proběhl hlavní den kampaně na téma Legorobotiky, kdy se žáci mohli seznámit s tím, co to Legorobotika je, jak funguje a vybraná část 10 studentů technicky zdatnějších si v samostatném semináři vyzkoušeli i programování sestavených legorobotů.

Odborný lektor Mgr. Miroslav Pienčak ze Žiliny završil tento den diskuzí s pedagogy na téma jak učit Legorobotiku formou kroužku na školách.

  • Postřeh z akce z pohledu města:

„Smyslem celé akce bylo propagovat technické obory pro žáky místní základní školy, které jsou perspektivní vzhledem k uplatnění na trhu práce, nicméně málo žádané od studentů, takže dochází k deficitu technicky vzdělaných pracovníků ve firmách a firmy se nemohou dále rozvíjet, což je problém i pro samotný udržitelný rozvoj celého našeho města,“ podotkla starostka města Eliška Olšáková.

  • Komentář k akci z pohledu základní školy:

„V posledních několika letech čím dál častěji slyšíme stesky vedení průmyslových podniků v okolí, že se potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Podobně si stěžují také ředitelé středních technických škol a průmyslovek, protože žáky technické obory moc nelákají a učňovské obory už vůbec ne. Proto se snažíme naše žáky nadchnout pro práci v dílnách a pro přírodovědné a technické vzdělávání. Ve své profesní praxi jsem měl možnost vidět, jak funguje technické vzdělávání na základních školách v Evropě, např. ve Finsku, kde žáci už na prvním stupni mají daleko větší možnosti technického vzdělávání než v ČR. Mají k tomu samozřejmě i adekvátní technické vybavení a dílny ve svých školách. Proto se snaží naše ZŠ v posledních letech také takové zázemí pro své žáky opět vybudovat,“ podotkl ředitel místní ZŠ Karel Ptáček.

  • Statistika akce a další výhled z pohledu podnikatelského inkubátoru:

„Celkem se během kampaně podařilo technickými obory zasáhnout cca 250 žáků, na podzim pak plánujeme další rozvojovou akci, kterou bude veletrh zaměstnanosti, kde se potkají místní firmy s technicky zaměřenými středními školami a žáky ze základních škol,“ uvedl Petr Kozel z VPC s.r.o.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum děkuje všem partnerům akce za výbornou spolupráci a těší se na další společné rozvojové aktivity.

Vydal Ing. Petr Kozel, jednatel VPC s.r.o.

 

img_2132 img_2131 img_2130 img_2128 img_2127 img_2125 img_2124 img_2123 img_2122 img_2121 img_2120 img_2119 img_2084 img_2083 img_2078 img_2069 img_2068 img_2067 img_2061 img_2045 img_2044 img_2027 img_2000 img_1986 img_1975 img_1966 img_1953 img_1941 img_1939

 

 

Na tomto webu se ukládají data při procházení obsahu. Tyto údaje slouží například k analýze návštěvnosti webu a využívání formulářů. Tyto data ukládáme v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud se rozhodnete zrušit další ukládání informací, tak stačí kliknout na tlačítko odmítnout. Web si tuto volbu zapamatuje po dobu jednoho roku. souhlasím odmítnout
679